Zemljišta na području Svetvinčenta

Status Na prodaju
Prodaju se poljoprivredna zemljišta u naseljima Bričanci i Svetvinčenat. Zemljišta se nalaze izvan građevinskog područja naselja, što znači da prema zakonu i prostornom planu nije dozvoljena izgradnja stambenih građevina.

 

9.736 m2

Zemljište

 

20 km

More

 

115.924 €

Cijena

 

4,50 €

Cijena/m2

 

3%

Porez

 

40507

Oznaka

Opis

Prodaju se poljoprivredna zemljišta u naseljima Bričanci i Svetvinčenat. Zemljišta se nalaze izvan građevinskog područja naselja, što znači da prema zakonu i prostornom planu nije dozvoljena izgradnja stambenih građevina. Zainteresirani kupci mogu zemljišta razgledati samo u vlastitom aranžmanu. Moguća je kupnja samo čitavih parcela u zatečenom stanju. Zemljišta se prodaju prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju bez košnje, posebnog iskolčenja i utvrđivanja međa.

Status zemljišta

Zemljište se u cijelosti nalazi izvan granica građevinskog područja.

Popis nekretnina

Dio 1
k.č. 827/1 Svetvinčenat │ Šuma, oranica │ 342 m2 │ 5,5 €/m2 │ 1.881 €
k.č. 827/2 Svetvinčenat │ Oranica │ 8.571 m2 │ 5,5 €/m2 │ 47.141,50 €
k.č. 831/2 Svetvinčenat │ Oranica │ 1.435 m2 │ 5,5 €/m2 │ 7.893,50 €
k.č. 831/3 Svetvinčenat │ Pašnjak │ 108 m2 │ 5,5 €/m2 │ 594 €
k.č. 37/1 Bokordići │ 70 m2 │ Cijena na upit

Dio 2
k.č. 495 Bokordići │ Voćnjak │ 4.837 m2 │ 6 €/m2 │ 29.022 €
k.č. 496/2 Bokordići │ Oranica │ 2.176 m2 │ 6 €/m2 │ 13.056 €
k.č. 496/3 Bokordići │ Oranica │ 2.723 m2 │ 6 €/m2 │ 16.338 €

Rekapitulacija po dijelovima
Dio 1 │ 10.526 m2 │ 57.508 €
Dio 2 │ 9.736 m2 │ 58.416 €
UKUPNO │ 20.262 m2 │ 115.924 € (cijena nije kompletna)

Galerija slika

slika
Dio 1
slika 
slika 
slika 
slika 
slika
Dio 2
slika 
slika 
slika 
slika 

Izjava o odricanju odgovornosti

Tvrtka Portun Immobilis d.o.o. trudi se da informacije na internet stranicama uvijek budu točne i ažurne. Međutim, Portun Immobilis d.o.o. se izričito odriče odgovornosti u slučaju da se korisnik osloni na točnost i potpunost sadržaja na internet stranicama te kao rezultat toga pretrpi štetu ili gubitak.

Autorsko pravo

Crteži, tekst, slike, crtići, videozapisi i njihov smještaj na internet stranicama tvrtke Portun Immobilis d.o.o. zaštićeni su autorskim pravima u skladu s nacionalnim zakonima i međunarodnim sporazumima, kao i drugim zakonima. Sadržaj ovih internet stranica nije dopušteno kopirati, obrađivati, nadopunjavati ili prepustiti trećim stranama za komercijalnu upotrebu.
115.924 €
Cijena
3.478 €
Informativni iznos poreza na promet po stopi od 3%
119.402 €*
Ukupna cijena s porezom na promet 3%
*Prikazana cijena ne sadrži posredničku naknadu za kupca. Više o tome
Licencirani agent

Alesandro Laginja

S nama od 2010. godine
agent
 
Alesandro će rado s Vama komunicirati na talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku.
viberwhatsup
POVEŽIMO SE

Kontaktirajte me

Pošaljite mi e-mail