loading...

Nepremičnine Hrvaška

V zgodnjih 90-ih po osamosvojitvi Hrvaške z uvedbo privatne lastnine je prišlo do odpiranja nepremičninskega trga. V času vojne je prometa z nepremičninami stagniral, že leta 1995 pa so tujci – predvsem iz sosednjih držav pričeli gledati in kupovati nepremičnine na Hrvaškem. Praksa je bila odpiranje firme z sedežem na Hrvaškem, ki pa je kupila nepremičnino – lastnik firme je pa lahko kupec. Danes še vedno kupci iz Rusije in ostalih držav s katerimi Hrvaška nima sklenjene pogodbe o reciprocitetu kupujejo po tem načelu.

Sledi blag vzpon prometa do leta 2003, nakar pa sunkovit rast cena v skladu z velikim povpraševanjem za nepremičninami na Hrvaškem. Tujci pretežno kupujejo nepremičnine v Istri in Dalmaciji in to z gotovino, domači kupci pa uglavnem s pomočjo kreditov.

Z rahlo zamudo je tudi Hrvaško v letu 2008 zajela svetovna gospodarska kriza, ki je ohromila nepremičninski trg. Nakup s pomočjo kreditov je popolnoma zamrl, cene pa so začele padati v skladu s zmanjšanim povpraševanjem. Istočasno so se znatno poenostavile norme ki urejajo nakup nepremičnin za tujce – zlasti se to nanaša na kupce iz EU. Do popolne liberalizacije nakupa za EU državljane je prišlo v juliju 2013 z vstopom Hrvaške v EU. S tem je fizičnim osebam - državljanom EU omogoćeno turistično oddajanje nepremičnin, kar je zelo ugodno kajti na Hrvaškem majhni oddajalci sob in apartmajev plačajo pavšalni davek na dohodnino ne glede na realizirani dohodek. Z okrevanjem gospodarstva v EU je tudi na Hrvaškem, predvsem v Istri čutiti novi val povpraševanja za nepremičninami, kar je po večletni recesiji pozitivno presenečanje.
Kontaktiraj nas